ดิ๊ฟโซ่ สเตรทไลน์

100.0 ฿

ผลิตภัณฑ์ยืดผม สำหรับผมหยิกมากและผมฟู เพิ่มคุณค่าการบำรุงโปรตีนคอนดิชั่นเนอร์ เคอราติน พลัส

Compare

Share this product

ผลิตภัณฑ์ยืดผม สำหรับผมหยิกมากและผมฟู เพิ่มคุณค่าการบำรุงโปรตีนคอนดิชั่นเนอร์ เคอราติน พลัส

วิธีใช้ ใช้สำหรับยืดผม

เงือนไขและข้อยกเว้นการรับประกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  1. ความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์
  2. อาการข้างเคียงอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี ผู้ใช้มีโรคประจำตัว อาการแพ้ยา หรือสตรีมีครรภ์ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
  3. ผลการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือลดน้ำหนัก อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ การรับประทานอาหารครบถ้วน การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายร่วมด้วย
น้ำหนัก 110 g

Reviews

Be the first to review “ดิ๊ฟโซ่ สเตรทไลน์”

Company Info

Tel : 038-426346
Fax : 038-422108
Email : order@ptybeauty.com
Line : pattayabeauty
Website : http://ptybeauty.com
Address : Soi 3, South Pattaya Rd, Nongpluge, Banglamung, Chonburi 20150

Delivery Services

Delivery Services

Facebook

เครื่องหมายรับรองของกรมพฒันาธุรกจิการค้า