SPV SUPER V INTER

255.0 ฿

ยาดัดสปาเพิร์ม

Compare

Share this product

ยาดัดสปาเพิร์ม

วิธีใช้  ใช้สำหรับดัดผม

เงือนไขและข้อยกเว้นการรับประกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  1. ความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์
  2. อาการข้างเคียงอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี ผู้ใช้มีโรคประจำตัว อาการแพ้ยา หรือสตรีมีครรภ์ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
  3. ผลการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือลดน้ำหนัก อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ การรับประทานอาหารครบถ้วน การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายร่วมด้วย
น้ำหนัก 320 g

Reviews

Be the first to review “SPV SUPER V INTER”

Company Info

Tel : 038-426346
Fax : 038-422108
Email : order@ptybeauty.com
Line : pattayabeauty
Website : http://ptybeauty.com
Address : Soi 3, South Pattaya Rd, Nongpluge, Banglamung, Chonburi 20150

Delivery Services

Delivery Services

Facebook

เครื่องหมายรับรองของกรมพฒันาธุรกจิการค้า